Utförande
Stå med ena armen i 90 % mot väggen. Ha den andra handen framför dig på väggen som stöd. Ta ett stort kliv framåt med innre benet och räta ut armen så mycket du kan. Kliv tillbaka til utgångsläget och se då till att handen rätas upp igen innan nästa repetition börjar.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/333616333.sd.mp4?s=0e78237d640f8d0a665debcb77d5ac82c816c2fa&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap