Utförande

Stå på knä med sidan mot en vägg, inre benet fram. Se till så höft och axel har kontakt med väggen hela tiden. Sträck ut båda armarna framför dig och rotera sen bak med den yttre armen så att handryggen närmar sig väggen bakom dig. Följ med med övre delen av ryggen så att bröstkorgen ordentligt får öppna upp sig.

Vimeo
https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/717471853/rendition/540p/file.mp4?loc=external&signature=3454400a639e21381fd2bb1b2823c33d07e3da098d0d48116101b9950483e86a
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap