Utförande
Lägg dig stabilt på bänken med fötterna på golvet alternativt på bänken. Det sista alternativet kommer göra det ännu mer ostabilt och kan kräva lägre vikt än den med fötterna på golvet. Hål ena hanteln ovanför bröstet med rak arm. Tänkt dig att den startpunkt ska vara i linje med mitten av bröstet. Sänk kontrollerat ner hanteln till böjd arm. Stanna i läget du känner att det stopp i bröstet eller att du tappar stabiliteten. Tänkt dig att hantels rörelsebana ska vara som en kvarts cirkel, så mjuk och rund rörelse ner och upp.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/479625144.sd.mp4?s=cb3db872254b6b5784ffe2310edf3dd03db9a142&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap