Utförande:
Sitt bakåtlutad med fötterna strax ovanför golvet. Sträva efter att vara så mycket bakåtlutad du kan med så raka ben som möjligt. Håll händerna i höjd med bröstbenet och håll den ena handen kvar där medan du roterar den andra så långt du kan åt ena sidan. Håll kvar blicken framåt och jobba med varannan arm. Känns övningen för tung säter du i hälarna i golvet. Känns övningen för lätt kan du hålla en vikt i vardera hand, ex en hantel eller en fylld vattenflaska. 

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/366770326.sd.mp4?s=66bbf4ac242f0225cd4278ff05be3a6c405a6858&profile_id=165
Video

Reps
6 varv (sammanlagt 12 handdriv)
Set
3
Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap