Utförande
Stå med ryggen vänd mot kabeln. Håll i handtaget med bägge händer på exempelvis höger sida om kroppen. Ställ dig då lite till vänster så kabeln kan gå fritt framåt. Placera i detta fall vänster fot ett steg fram. Ha jämn viktfördelning mellan fötterna i utgångsläget. Rotera bak överkroppen och hämta kabeln ”långt in”. Rotera sen med överkropp och armar framåt och nedåt, gärna i en kraftfull rörelse som att du ska slå någon. Förflytta då kroppsvikten till den främre foten. Rotera kontrollerat tillbaka igen.

Vimeo
https://player.vimeo.com/external/361735407.sd.mp4?s=fe8fff06b35aa63afe982a53d5fc9847f9b2f830&profile_id=165
Video

Reps
10 st/sida
Set
3
Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap
Gummiband/rep/handtag