Utförande
Håll en hantel i exempelvis höger hand. Stå med vänster fot fram och fördela så mycket kroppsvikt du kan i den foten, höger är mest ett stöd. Starta med hanteln vid vänster knä, gör en lätt/grund knäböj och lyft sen upp hanteln till axelhöjd snett framåt. Sänk ner hanteln igen till vänster knä, gör en lätt knäböj och lyft sen hanteln i sidled. Gör likadant igen fast lyft då hanteln snett bakåt. Undvikt att gunga och svikta med kroppen, försök hålla den så stabil som möjligt.

Vimeo
https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/689584244/rendition/540p?loc=external&signature=b90d967398e43a979a0c489aed50fc9d73499c0a14f8e078c593b53d12d7aac5
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap
Viktplatta/hantel