Vimeo
https://player.vimeo.com/external/384198072.sd.mp4?s=4e6b1735e5bbc4aa27ab783320f25c2ee27474b2&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap
Viktplatta/Boll/Hantel