Vimeo
https://player.vimeo.com/external/384202303.sd.mp4?s=c75c5f1dc13636fa0b3fec4a4782f93872375e46&profile_id=165
Video

Reps

Set

Vila

Vikt

Typ
1
Location
Hemma
Redskap
Viktplatta/hantel